Algemene privacyverklaring
Wat doen wij met jouw gegevens? 
Verwerken wij jouw gegevens? 
Als opbouwer van weegsystemen, bieden wij samen met het weegsysteem de dataverwerking van alle gegevens aan via de software van de boordcomputer, webservice, AE Track & Trace software  enz.
Wij verwerken dus hoofdzakelijk gegevens van ondernemers en hun medewerkers. Uiteraard verwerken wij ook de gegevens van heel wat klanten van deze ondernemers en iedereen die onze website bezoekt, bij onze firma solliciteert,... 
Wij dragen zo goed mogelijk zorg voor al deze gegevens en willen je volledig transparant informeren. 
Waarom verzamelen wij jouw gegevens? 
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij heel wat persoonsgegevens nodig, zowel van de zelfstandige ondernemer en zijn medewerkers als van een sollicitant. 
Met deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening correct uitvoeren. 
Welke gegevens hebben wij van jou? 
Als bedrijf verwerkt AE Van de Vliet BV  allerhande gegevens van prospecten, klanten, werknemers,…. Hieronder vind je een lijst van welke gegevens wij bijhouden. Wij gebruiken deze gegevens niet voor al onze diensten, maar beperken dit per dienst tot de gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening optimaal uit te voeren. 
 • Identificatiegegevens: we houden bijvoorbeeld in veel gevallen de naam bij om een correcte identificatie te kunnen doen en het adres om briefwisseling te kunnen versturen. 
 • Contactgegevens: het gsm-nummer of e-mailadres gebruiken we om de betrokken personen te contacteren indien nodig. 
 • Financiële gegevens: als bedrijf hebben wij kennis van financiële transacties, zo weet AE Van de Vliet BV welke lonen betaald zijn, weet AE Van de Vliet BV welke sociale bijdragen betaald zijn en weet AE Van de Vliet BV welke premies en schadevergoedingen betaald zijn. 
Hoe verzamelen wij jouw gegevens? 
Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren, afhankelijk van je relatie met onze firma. 
Je bezorgt ons zelf je gegevens: 
 • als je als firma of zelfstandige een order plaatst bij AE Van de Vliet BV; 
 • wanneer je je aanmeldt bij AE Van de Vliet BV om te solliciteren; 
 • als je op onze website jouw eigen gegevens ingeeft omdat je geïnteresseerd bent in één van onze diensten. 
We ontvangen jouw gegevens via het gebruik van onze site, via cookies. Via deze cookies:  
 • kunnen we je voorkeuren onthouden, zodat je bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur niet elke keer opnieuw moet doorgeven,  
 • werkt onze website sneller,  
 • verbeteren we onze website op basis van geanonimiseerde gegevens  
 • en kunnen we met jouw toestemming inspelen op je interesse in bepaalde diensten. 
Indien je geen cookies wenst, kan je deze op elk moment blokkeren of verwijderen in je browser. Dit kan wel de werking van onze website beïnvloeden. 
Waarom gebruiken wij jouw gegevens? 
Eerst en vooral gebruiken wij jouw gegevens om je onze diensten te verlenen: 
 • Als je een dienst (offerte, order,…) aanvraagt, gebruiken we je identificatie- en contactgegevens. 
 • Als je solliciteert bij AE Van de Vliet BV verwerken wij jouw identificatie- en contactgegevens, familiale gegevens en opleidings- en beroepsgegevens. 
Aan wie geven wij jouw gegevens door? 
Voor een efficiënte administratie delen wij jouw gegevens binnen onze firma.
Wij delen jouw gegevens ook buiten onze firma, wanneer dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening. Zo geven wij jouw gegevens bijvoorbeeld door aan overheidsdiensten (metrologie) of IT-bedrijven. 
Hoe beveiligen wij jouw gegevens? 
Om jouw gegevens te beveiligen nemen wij heel wat technische en organisatorische maatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen. Onze technische maatregelen omvatten onder meer netwerkbeveiliging, systeembeveiliging, firewalls, encryptie en toegangsbeheer. Op organisatorisch gebied zorgen we onder meer voor fysieke toegangsbeperking, identiteitscontroles, bewustwording bij onze medewerkers, een procedure in geval van datalekken en een nauwgezette opvolging van alles wat er met jouw gegevens gebeurt binnen onze firma. 
Meer informatie gewenst? 
Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan vind je hier. Je kan onder meer terugvinden over welke persoonsgegevens van jou onze diensten beschikken, aan wie die gegevens worden doorgegeven en op basis van welke rechtsgrond dit gebeurt.
Neem contact met ons op
Heb je een verzoek om een van je GDPR-rechten uit te oefenen, neem dan gerust contact met ons op:
AE Van de Vliet BV
Industriedijk 14
2300 Turnhout
Tel. 014/42 25 24
info@aevandevliet.be
 
© 2024 AE Van de Vliet BV | © Alle rechten voorbehouden | Hosted by Server-Colocate.com