Tankwagens 

Met een totaalweegsysteem  op een tankwagen kan men per klant de hoeveelheid geladen product registreren, daar waar bv. volumemeting niet mogelijk is.

Sectoren als mesttransport, veevoeders, meel, afvalolie, inkt, pellets, enz.

DEEL DEZE PAGINA

© 2018 AE Van de Vliet bvba | © Alle rechten voorbehouden | Hosted by Server-Colocate.com